آذربایجان غربی ، پیرانشهر

نووه سنتر

سابقه در اینماد: پایان اعتبار
آدرس فروشگاه: آذربایجان غربی پیرانشهر استان: آذربایجان غربی، شهرستان : پیرانشهر، بخش : مرکزی، شهر: پیرانشهر، محله: زرگتن، کوچه ((شوانه رسولی))، بن بست شهید حاصل فیضی، پلاک: 1599.0، طبقه: همکف،
در حال حاضر ذره بین با این فروشگاه همکاری ندارد.