تهران ، تهران

لوازم الکترونیکی بوشهر دیجیتال

سابقه در اینماد: پایان اعتبار
آدرس فروشگاه: بوشهر تنگستان استان: بوشهر، شهرستان : تنگستان، بخش : مرکزی، شهر: اهرم، محله: شهرک بسیجیان ، خیابان ورزش، کوچه ((فرعی دوم ))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
در حال حاضر ذره بین با این فروشگاه همکاری ندارد.