تهران ، تهران

طراحان یکتا افزار نوین

سابقه در اینماد: پایان اعتبار
آدرس فروشگاه: تهران تهران استان: تهران، شهرستان : تهران، بخش : مرکزی، شهر: تهران، محله: شهیدقندی-نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک: 47.0، طبقه: دوم، واحد: 5،
در حال حاضر ذره بین با این فروشگاه همکاری ندارد.