تهران ، تهران

سودا مدیکا

سابقه در اینماد: پایان اعتبار
آدرس فروشگاه: خوزستان اهواز استان: خوزستان، شهرستان : اهواز، بخش : مرکزی، شهر: اهواز، محله: شهرک صنعتی شماره 1، خیابان ملی حفاری، بلوار پاسداران [ شهرک صنعتی ]، پلاک: 0.0، مجتمع سایت فنی مهندسی، طبقه: پنجم،
  • نحوه پرداخت
  • نحوه ارسال
  • تست و گارانتی
  • کد تخفیف
نحوه پرداختی برای فروشگاه به ثبت نرسیده است
نحوه پرداختی برای فروشگاه به ثبت نرسیده است
روش تست و گارانتی ای برای فروشگاه به ثبت نرسیده است
نحوه پرداختی برای فروشگاه به ثبت نرسیده است
نام و نام خانوادگی *
نظر شما در رابطه با این فروشگاه *