تهران ، تهران

تیم نرم افزاری تکسیما

سابقه در اینماد: پایان اعتبار
آدرس فروشگاه: مرکزی خمین بخش مرکزی، بلوار شهید بهشتی، کوچه کوثر، پلاک ۵۳۸۱۵، طبقه اول
در حال حاضر ذره بین با این فروشگاه همکاری ندارد.