مبدل USB-C اپل | Apple VGA Multiport Adapter

می خواهید «ذره بین» را روی گوشی خود نصب کنید؟