پرسش های متداول

آیا ذره بین فروشگاه ها را تایید می نماید

ذره بین فقط فروشگاه های دارای اینماد را به نمایش گذاشته و تضمینی جهت خرید از این فروشگاه ها در اختیار کاربر نمیگذارد. 

آیا ذره بین کیفیت محصولات را تضمین می نماید؟

ذره بین فقط موتور جستجوی کالا بوده و هیچ تضمینی در کیفیت محصولاتی که به دست شما می رسد ندارد

آیا ذره بین کالا را برای ما ارسال می کند

ذره بین فقط موتور جستجوی کالا می باشد و در فروش کالا هیچ نقشی ندارد